Slovenský iconEnglish icon

DôLEŽITÝ OZNAM

 08.11.2023

Východoslovenská distribučná, a. s. Košice, oznamuje, že

dňa 09. novembra 2023, v čase od 8:00 - 11:00 hod.

bude v celej obci Kolačkov prerušená distribúcia elektriny

z dôvodu opravy poruchy.

Zároveň v tento deň bude v Základnej škole a materskej škole

riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.


Zoznam aktualít: