Slovenský iconEnglish icon

Ján Zamiška

Bol neúnavným pracovníkom v oblasti kultúry a osvety. Bol aj vynálezcom v menšom merítku. Jeden z jeho vynálezov mu aj patentovali. V obci pôsobil ako miestny krčmár.