Slovenský iconEnglish icon

Tomáš Žoldák

Okolo roku 1896 bol členom obecného zastupiteľstva, neskôr richtárom. Obyvatelia obce Kolačkov mu pripisujú nemalé zásluhy pre obec, nakoľko verejné miestnosti, školu, kostol sa snažil držať v čo najväčšom poriadku. Jeho zásluhou bola v roku 1896 vystavaná nová škola, v roku 1912 bol vydláždený kostol, ohradený cintorín a postavený nový orgán. Taktiež bol kronikárom obce Kolačkov, ktorú písal od r. 1969 (Kronika Tomáša Žoldáka v Kolačkove), po odchode vtedajšieho učiteľa, ktorý pôsobil v obci.

Kronika obce Kolačkov bola písaná do roku 1964. Po tomto roku sa prestala písať a to až do roku 1969 z dôvodu, že kronikárovi obce Tomášovi Žoldákovi nechcel vtedajší tajomník MNV za písanie kroniky platiť. Poznámky, ktoré písal Tomáš Žoldák od roku 1969 až do roku 1982 boli písané do obyčajného zošita.

Do kroniky pod názvom “Kronika Tomáša Žoldáka v Kolačkove“ začal zaznamenané údaje prepisovať kronikár obce Tomáš Žoldák, od 23. novembra 1982.