Slovenský iconEnglish icon

Oznam o dovolenke

 23.02.2024

Na ambulancii Dapti s.r.o v Starej Ľubovni aj v Novej

Ľubovni bude v stredu a vo štvrtok,

t. j. 28.2.2024 a 29.2.2024 dovolenka.

Akútne stavy ošetrí MUDr. Poľanský Boris

(len v stredu a štvrtok )

Sestra bude na ambulancii prítomná.  

 


Zoznam aktualít: