Slovenský iconEnglish icon

Pozvánka na valné zhromaždenie - Bývalá urbárna obec Kolačkov

 06.05.2024

Bývalá urbárna obec Kolačkov, pozemkové spoločenstvo pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 1. 6. 2024 o17.00 hod. v kultúrnom dome v Kolačkove.


Zoznam aktualít: