Slovenský iconEnglish icon

Ročný výkaz o komunálnom odpade obce Kolačkov za rok 2023

 01.03.2024

Obec je od roku 2022 povinná zverejniť sa svojom webovom sídle údaje o všetkých komunálnych odpadoch v rozsahu štatistického formulára ŽP 6-01, za predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 31. mája. Ročný výkaz o komunálnom odpade z našej obce za rok 2023 nájdete v prílohe.


Zoznam aktualít: