Slovenský iconEnglish icon

Zápis detí do 1. ročníka

 22.03.2023

Vážení rodičia detí predškolákov,

oznamujeme Vám, že zápis detí do 1. ročníka do našej základnej školy na školský rok 2023/2024 sa bude konať

18. a 19. apríla 2023 od 12:30 do 15.00 hod. v  budove školy.

 

Zápis sa týka detí, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj detí, ktoré v aktuálnom školskom roku pokračovali v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Zápisu sa zúčastnia deti v sprievode svojich rodičov. Pred zápisom je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku. Rodičia si donesú k zápisu: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz.

Dúfame, že to bude pre deti jedinečný zážitok. 

Viac na: https://zskolackov.edupage.org/news/?gtnid=789#news-789Zoznam aktualít: